Disclaimer

Inhoudsrechten

De websites van Diva Shania is met veel zorgvuldigheid gebouwd en onderhouden. Ondanks dat kunnen de bezoekers en gebruikers van deze site daar geen rechten aan ontlenen of aanspraak maken op de juistheid of onjuistheid en de volledigheid van de inhoud.

Op de site kan verwezen worden naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de informatie, goederen of diensten die op deze websites worden aangeboden. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze websites en voor eventuele schade die kan ontstaan bij een bezoek aan de sites van derden.

Privacy

Wij respecteren uw privacy ten zeerste. We zien er daarom op toe dat communicatie en gegevensuitwisseling met onze websites veilig gebeurt.

Op de websites kan de mogelijkheid geboden worden reacties te geven of om informatie aan te vragen. Veelal kunt (of moet) u hierbij uw e-mailadres achter laten. Wij behouden ons de vrijheid voor het gegeven e-mail adres te controleren. Dit om eventuele beantwoording of reacties door bezoekers of medewerkers van de website zonder problemen mogelijk te maken.

Mocht blijken dat er een foutief adres is opgegeven dan zal de informatie van de website worden verwijderd.

Discriminatie

Diva Shania is zeer tegen iedere vorm van discriminatie. Diva Shania is er voor iedereen, ongeacht geloof, huidskleur, politieke voorkeur of seksuele oriŽntatie.

Het wordt niet toegestaan dat er mensen op welke manier dan ook worden beschimpt of worden vernederd op het feit dat zij, door welke reden dan ook, de Nederlandse taal niet volledig machtig zijn. Iedere vorm van discriminatie zal direct worden verwijderd.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder toestemming van Diva Shania worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag op een harde schijf of andere digitale media of anderszins. Mocht u iets van onze website willen gebruiken dan kunt u contactgegevens vinden op onze contactpagina.